BIO rohož s AL folií Insulfrax 1464x610x13mm Zobrazit v plné velikosti

BIO rohož s AL folií Insulfrax 1464x610x13mm

BIO rohož s AL folií Insulfrax 1464x610x13mm

Více informací

Základem foliovaných rohoží Insulfrax  jsou jehlované rohože, které se vyrábí rozvlákněním oxidů alkalických zemin a křemíku, a dále se zpracovávají na našich specializovaných výrobních zařízeních. Hliníkové folie či skleněné krycí tkaniny se s rohožemi Insulfrax spojují pomocí adhezních lepidel. Široký sortiment výrobků z rohoží je dostupný v celé řadě různých kombinací objemových hmotností a tlouštěk. Výrobky z tohoto sortimentu se používají v aplikacích požární ochrany a jako izolování kouřovodů a dalších částí krbů, nebo kachlových kamen.

 

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Foliované rohože Insulfrax mají následující vynikající vlastnosti:

  • Stabilita ve vysokých teplotách (do 1200°C)
  • Odolnost vůči tepelným šokům ü Dobrá manipulační pevnost
  • Výborná pružnost ü Dobrá schopnost absorbovat zvuk
  • Nízká tepelná vodivost  

 

TYPICKÉ APLIKACE

  • Izolace různých částí uvnitř krbové obestavby
  • Izolace uvnitř kachlových kamen, kde se špatně izoluje pomocí izolačních desek Silca 250 KM, nebo Grenaisol
  • Izolace tepelného výměníku u krbových vložek
  • Pasivní protipožární systémy ü Izolace komínů ü Izolace kouřovodů
  • Parotěsná zábrana v pecních vyzdívkách
  • Vnější izolace potrubí ü Izolace elektrického vedení 

O správném použití se vždy raďte s odborníkem.  

 

Rohož Insulfrax je opatřena hliníkovou folií o tloušťce 30 mikronů spojenou s povrchem rohože pomocí nehořlavého a dým nevytvářejícího anorganického adhezního lepidla.

 

Insulfrax Foil Faced Blankets

Typické chemické složení (hm.%)

SiO2

61.0 - 67.0

CaO

27.0 - 33.0

MgO

2.5 - 6.5

Al2O3

 

Fe2O3

 

Anorganická pojiva

 

Fyzikální vlastnosti

Barva

Bílá

Klasifikační teplota (oC)

1200

Bod tání (oC)

>1330

Střední průměr vlákna (mikrony)

3.0

Permanentní lineární smrštění (%) 24 hod. výdrž

1200 °C

 

Objemová hmotnost (kg/m3)

64

96

128

Tepelná vodivost (W/mK)

Střední teplota

400 °C

0.12

0.11

0.10

600 °C

0.18

0.17

0.16

800 °C

0.27

0.26

0.23

1000 °C

0.43

0.36

0.31

         

 

Klasifikační teplota neslouží jako definice provozního limitu těchto výrobků, zejména, je-li faktorem dlouhodobá fyzikální nebo rozměrová stabilita. Kde bylo možné, jsou údaje o fyzikálních vlastnostech a tepelné vodivosti měřeny dle ENV 1094-7.